česky

Výsledky 6. zasadnutia Spoločného monitorovacieho výboru

  • Dátum: 31. 10. 2018

Vážení žiadatelia o NFP programu spolupráce Interreg V-A SK-CZ, dňa 3. októbra sa v Bratislave uskutočnilo zasadnutie Spoločného monitorovacieho výboru. Rozhodovalo sa o podpore projektov predložených v rámci výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2018/06 zameranej na špecifický cieľ 1.2 Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi.

Z 25 predložených projektových žiadostí bolo schválených 5 projektov za takmer 2 milióny eur. Výsledky výberu projektov ako aj zoznam odborných hodnotiteľov nájdete tu:

 

Zoznam schválených ŽoNFP.pdf

Zoznam neschválených ŽoNFP.pdf

Zoznam ŽoNFP, u ktorých bolo zastavené konanie o žiadosti

Zoznam odborných hodnotiteľov


Zápisnica zo 6. zasadnutia Spoločného monitorovacieho výboru:

Zápisnica zo 6. zasadnutia SMV

Publicita PCS SR-ČR

Informácie platobnej jednotky

Regionálne kontakty