česky

Vitajte v Archíve pre obdobie 2004-2006

15. 1. 2008

Operačný program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013

  MVRR SR oznamuje, že rozhodnutím EK zo dňa 21. 12. 2007, číslo C (2007) 6604 bol schválený operačný program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013

16. 11. 2007

 

Informační akce k Operačnímu programu přeshraniční spolupráce SR – ČR

  Konference, burza partnerů a semináře k Operačnímu programu přeshraniční spolupráce SR – ČR 2007 – 2013 se uskuteční během prosince ve městech Ostrava, Zlín a Mikulov.

14. 11. 2007

 

 

Zverejnenie dokumentov v rámci procesu vypracovania strategického environmentálneho hodnotenia

  MVRR SR ako Riadiaci orgán programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013 zverejňuje verejnosti v rámci procesu vypracovania strategického environmentálneho hodnotenia (tzv. SEA) dokumenty.

Spolufinancovanie

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.