česky

Úspešné projekty

V tejto časti, nájdete informácie o vybraných úspešných projektoch, ktoré nám poskytli prijímatelia. Pokiaľ máte záujem prezentovať tu aj Váš úspešný projekt podporený v rámci nášho programu, neváhajte a pošlite nám informácie o seminároch, kultúrnych a športových podujatiach a iné zaujímavosti, ktoré chcete zverejniť spolu s fotografiami, letákmi, plagátmi na adresu infoservis@build.gov.sk. Do predmetu správy prosím uveďte názov „Propagácia projektu na www.sk-cz.eu“.

Váš príspevok si radi prečítame a po odsúhlasení zverejníme.

 

 

Ochranári majú v eurofondoch zelenú

Obdobie: programové obdobie 2007 - 2013
FOKUS Sekcie programov regionálneho rozvoja na tému ochrany životného prostredia. Článok vznikol na základe osobnej návštevy v Informačnom centre Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny so sídlom na Nábreží sv. Metoda 17 v Prievidzi, kde výsledky projektu „Příroda nezná hranic“ osobne prezentovali podpredsedníčka Ústredného výboru SZOPK RNDr. Oľga Removčíková a RNDr. Vladimír Slobodník, CSc., ktorý je členom združenia.
16. 4. 2014

Projekty EÚ ako náplaste na tvári histórie

Obdobie: programové obdobie 2007 - 2013
FOKUS Sekcie programov regionálneho rozvoja - výber projektov podporených v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013.
17. 3. 2014

Blíž k přírodě - Blíž k sobě

Obdobie: programové obdobie 2007 - 2013
Na jar v roku 2008 vznikla myšlienka užšej spolupráce medzi predstaviteľmi samosprávy mesta Vsetín a obce Pruské. Výsledkom tohto snaženia bolo spracovanie projektového zámeru pod názvom „BLÍŽ K PŘÍRODĚ - BLÍŽ K SOBĚ“ a následné podanie spoločnej žiadosti o nenávratný finančný príspevok z prostriedkov EÚ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013.
11. 10. 2011

Přeshraniční systém inovačního vzdělávání ve středním odborném školství

Obdobie: programové obdobie 2007 - 2013
V roce 2008 se začal realizovat projekt č.22410320008 s názvem „Přeshraniční systém inovačního vzdělávání ve středním odborném školství“. Partnery projektu jsou střední průmyslové školy v České republice (SPŠ Otrokovice) a ve Slovenské republice (Spojená škola Parizánske – org. složka SPŠ).
27. 9. 2011

Společný návrat do 18. století prostřednictvím F. Š. Lotrinského, pána Hodonína a Holíče

Obdobie: programové obdobie 2007 - 2013
V meste Holíč sa počas mesiacov apríl až august uskutočnila výstava Holíčskej fajansy a kameniny.
21. 9. 2011

Úspešné projekty odprezentované na výročnej konferencii v Bořeticiach

Obdobie: programové obdobie 2007 - 2013
Prezentácia úspešných projektov, ktoré boli odprezentované 26.11.2009 na výročnej konferencii v Bořeticiach.
30. 11. 2009

Brožúra o zrealizovaných projektoch

Obdobie: programové obdobie 2004 - 2006
Inšpirujte sa k tvorbe vlastných spoločných projektov v rámci cezhraničnej spolupráce. Príklady projektov uvedené v brožúrke boli realizované počas programovacieho obdobia 2004-06.
6. 5. 2008

Putovná výstava o zrealizovaných projektoch

Obdobie: programové obdobie 2004 - 2006
Tu si môžete stiahnuť prenosnú výstavu o zrealizovaných projektoch v rámci programu IS INTERREG IIIA SR-ČR programovacieho obdobia 2004-06
6. 5. 2008

Publicita PCS SR-ČR

Informácie platobnej jednotky

Regionálne kontakty