česky

Videoprezentácie projektov

V tejto časti sa nachádzajú videoprezentácie niektorých projektov podporených v rámci PCS SR-ČR 2007-13.

Video sa po kliknutí na obrázok otvorí v samostatnom okne na serveri YouTube.

Projekt: Návrat orla skalního do České republiky

Vedúci partner: Základní organizace českého svazu ochránců přírody, Nový Jičín

Hlavný cezhraničný partner: ALCEDO společnosť pre prírodu a krajinu

Rozpočet projektu: 360 000,- EUR

Oblasť podpory: II.2 Zachovanie životného prostredia a rozvoj krajiny

Projekt: Oživenie historických udalostí a tradícií s regionálnym významom v obci Vavrišovo a Valašská Bystřice

Vedúci partner: Obec Vavrišovo

Hlavný cezhraničný partner: Obec Valašská Bysřice

Rozpočet projektu: 450 336,22 EUR

Oblasť podpory: I.1 Kultúrny rozvoj a zachovanie tradícií

Projekt: Turistika bez hranic

Vedúci partner: Mikroregion Ostrožsko

Hlavný cezhraničný partner: MAS mikroregionu Teplička

Rozpočet projektu: 288 181,- EUR

Oblasť podpory: I.5 Rozvoj cezhraničného turizmu

Projekt: Živá škola - Živá voda

Vedúci partner: Obec Uhrovec

Hlavný cezhraničný partner: Obec Modrá

Rozpočet projektu: 1 416 048,40 EUR

Oblasť podpory: II.2 Zachovanie životného prostredia a rozvoj krajiny

Publicita PCS SR-ČR

Informácie platobnej jednotky

Regionálne kontakty