česky

Zverejnené zoznamy

Zoznamy schválených projektov (podľa partnerov):

Zoznam schválených projektov na 2. zasadnutí SMV vo Vsetíne 18.-19. septembra 2008

Zoznam schválených projektov na 3. zasadnutí SMV v Trnave 8. - 9. apríla 2009

Zoznam schválených projektov na 4. zasadnutí SMV vo Veľkých Karloviciach 10. júna 2010

Bodové hodnotenie schválených projektov (2. zasadnutie vo Vsetíne)

Bodové hodnotenie schválených projektov (3. zasadnutie v Trnave)

Bodové hodnotenie schválených projektov (4. zasadnutie vo Veľkých Karloviciach)

Zoznam schválených projektov na 6. zasadnutí SMV v Ostrave
    (Žiadosti, ktorým bolo vydané rozhodnutie o scvhálení - k 28.1.2013)

Zoznam zamietnutých projektov na 8. zasadnutí SMV vo Velehrade

Zoznam schválených projektov na 8. zasadnutí SMV vo Velehrade
     (Žiadosti, ktorým bolo vydané rozhodnutie o schválení - k 1.3.2014)

Zoznam zamietnutých projektov na 9. zasadnutí SMV v Demänovskej doline

Zoznam schválených projektov na 9. zasadnutí SMV v Demänovskej doline (a v rámci 18. PP)
     (Žiadosti, ktorým bolo vydané rozhodnutie o schválení - k 4.11.2014)

Zoznam schválených projektov na 10. zasadnútí SMV v Znojme
     (Žiadosti, ktorým bolo vydané rozhodnutie o schválení - k 20.4.2014)


Zoznamy projektov v rámci oblasti podpory I.6 Fond mikroprojektov:

Výsledky zasadnutia 4. RV dňa 8-9.11.2010

Výsledky zasadnutia 3. RV dňa 17.6.2010

Výsledky zasadnutia 2. RV dňa 7.1.2010

 

Zoznam schválených zmlúv o FP:

Schválené zmluvy o FP.xls

Publicita PCS SR-ČR

Informácie platobnej jednotky

Regionálne kontakty