česky

    

 

Aktuality

4. 12. 2018

Semináre pre žiadateľov (Interreg V-A SK-CZ) k aktuálne vyhlásenej výzve INTERREG V-A SK-CZ/2018/09 – zmena miesta realizácie seminára

V rámci seminára pre žiadateľov, ktorý sa bude konať 10.12.2018 v Ostrave, si dovoľujeme upozorniť na zmenu miesta realizácie seminára.
23. 11. 2018

Semináre pre žiadateľov (Interreg V-A SK-CZ) k aktuálne vyhlásenej výzve INTERREG V-A SK-CZ/2018/09

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika v spolupráci s regionálnymi poradenskými centrami si Vás dovoľujú pozvať na semináre pre žiadateľov v nadväznosti na vyhlásenú výzvu v rámci programu spolupráce.
8. 11. 2018

Podporujeme rast ľudského kapitálu v slovensko – českom pohraničí

Výzva na predkladanie žiadostí (kód INTERREG V-A SK-CZ/2018/09) podporí zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce v slovensko - českom pohraničí.
5. 11. 2018

Aktualizácia Príručky pre hodnotiteľov

Riadiaci orgán programu, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v spolupráci s národným orgánom programu, Ministerstvom pro místní rozvoj ČR aktualizuje Príručku pre hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (verzia 3), ktorá tvorí metodický základ popisujúci spôsob a postupy hodnotiaceho procesu žiadostí o nenávratný finančný príspevok predložených v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika.
31. 10. 2018

Výsledky 6. zasadnutia Spoločného monitorovacieho výboru

Vážení žiadatelia o NFP programu spolupráce Interreg V-A SK-CZ, dňa 3. októbra sa v Bratislave uskutočnilo zasadnutie Spoločného monitorovacieho výboru. Rozhodovalo sa o podpore projektov predložených v rámci výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2018/06 zameranej na špecifický cieľ 1.2 Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi.
26. 10. 2018

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/09

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok INTERREG V-A SK-CZ/2018/09. Termín uzávierky prijímania žiadostí je 31.1.2019.

Publicita PCS SR-ČR

Informácie platobnej jednotky

Regionálne kontakty